Rekrutacja do gimnazjum w 2016 r.

BRAK REKRUTACJI, GIMNAZJUM BĘDZIE WYGASZANE!!!

Poniżej zamieszczamy regulamin przyjmowania uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce na rok szkolny 2016/2017.

 

Regulamin przyjmowania uczniów Gimnazjum w Żółkiewce w 2016 r.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA