Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

23 stycznia 2015 r. odbyło się klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Żółkiewce zatwierdzające oceny semestralne z przedmiotów i oceny z zachowania. Wszyscy uczniowie powinni znać swoje oceny, jeżeli jednak tego nie wiedzą, niech sprawdzą sobie w dzienniku elektronicznym.

Więcej informacji o wynikach klasyfikacji w szkole możecie przeczytać w najnowszym numerze "Szkolniaka".

Szkolniak 2 - styczeń 2015