FORMA GIMNAZJALISTY 2014/2015

W naszej szkole po raz kolejny realizujemy  program „Trzymaj Formę”, w którym uczestniczą klasy pierwsze.  Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Ankieta przeprowadzana wśród uczniów wskazuje na konieczność zmiany ich  nawyków żywieniowych. Zespoły uczniowskie w ramach projektu przygotowały dla swoich kolegów i rodziców ciekawe prezentacje multimedialne.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie www.trzymajforme.pl

Poniżej linki do prezentacji wykonanych przez uczniów:

Prezentacja o zasadach odżywiania

Czy powinniśmy jeść śniadanie?

Wyniki ankiety: Sprawdź czy odżywiasz się prawidłowo