Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - Młodzież Zapobiega Pożarom 2015

Eliminacje szkolne OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom 2015 odbędą się 9 marca 2015 r. o godz. 9:05 w sali nr 1. Zostanie wyłonionych 5 osób, które będą uczestniczyć w eliminacjach gminnych. Eliminacje gminne odbędą się 12 marca 2015 r. o godz. 10:00 w sali GOKS. Spośród uczestników eliminacji gminnych zostanie wyłoniona jedna osoba, która reprezentować będzie naszą szkołę i gminę na eliminacjach powiatowych w Krasnymstawie pod koniec marca.

Poniżej do pobrania materiały dla uczestników:Materiały dla uczestników.