Diagnoza klas I i II

Diagnozy w klasach pierwszych i drugich rozpoczęły się w poniedziałek 17 maja 2015r. Trwać będą cały tydzień. Gimnazjaliści zmierza się z testami z wydawnictwa WSiP, sprawdzającego wiedzę i umiejętności z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym.