Hate Over - klasa wolna od mowy nienawiści.

"Hate Over - klasa wolna od nienawiści" - link 

Na przełomie września i października w naszym Gimnazjum ruszył projekt Hate Over - klasa wolna od mowy nienawiści. Istotą projektu „Hate over - klasa wolna od mowy nienawiści” jest walka z mową nienawiści w szkole, Internecie wśród gimnazjalistów z terenu woj. lubelskiego i podkarpackiego. Wśród 30 szkół z tego terenu znalazło się nasze gimnazjum a  projekt realizuje klasa I b.

Uczniowie uczestniczą w cyklu lekcji wychowawczych o tematyce dotyczącej przemocy słownej, hejtowania oraz asertywności. Osoby biorące udział w programie dzięki poruszeniu tego tematu mogą poczuć „na własnej skórze” jak to jest być wyśmiewanym, hejtowanym i obrzucanym obelgami. Wszyscy uczestnicy projektu uzyskają  cenne informacje, jak należy przeciwdziałać takiemu postępowaniu. Ponadto klasa podczas godzin wychowawczych stworzy kampanię społeczną, której celem będzie wywołanie zmian postaw uczniów wobec problemu mowy nienawiści.