PLAN PRZYWOZÓW I ODWOZÓW UCZNIÓW W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI JEDNEGO Z KIEROWCÓW

PLAN ODWOZÓW UCZNIÓW W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI
JEDNEGO Z KIEROWCÓW

PRZYWOZY
p. Krzeszowski lub p. Myszak
1. Makowiska, Poperczyn, Borówek, Olchowiec, Kol. Olchowiec, Siniec – cały kurs, ok. godz. 16:15 kl. 0 – VI.
2. Chłaniów, Majdan Wierzchowiński, Koszarsko, Żółkiew – ok. godz. 7:30 kl. 0 – VI.

p. Małysz
1. Rożki – wyjazd do szkoły ok. godz. 6:10 kl. IV-VI.
2. Równianki, Gany, Chruściechów, Markiewiczów – godz. 6:30 kl. 0 – VI.
3. Adamówka, Tokarówka – wyjazd do szkoły ok. godz. 7:10 kl. 0 – VI.
4. Dąbie – wyjazd do szkoły ok. godz. 7:30 kl. 0 – VI.
5. Rożki – wyjazd do szkoły ok. godz. 7:45 kl. 0 – III.

ODWOZY
p. Krzeszowski lub p. Myszak
1. Rożki ok. godz. 12:35 kl. 0 – III.
2. Żółkiew, Chruściechów, Gany – ok. godz. 12:50 kl. 0 – III.
3. Dąbie, Tokarówka, Adamówka – godz. 13:35 kl. 0 – VI.
4. Makowiska, Poperczyn, Borówek, Olchowiec, Kol. Olchowiec, Siniec – ok. godz. 14:30 kl. IV – VI.
5. Chłaniów – ok. godz. 15:20 gimnazjum + kl. VI.

p. Małysz
1. Olchowiec ok. godz. 13:00 kl. 0 – III.
2. Chłaniów, Majdan Wierzchowiński, Koszarsko, Żółkiew – godz. 13:35 kl. 0 – VI.
3. Gany, Chruściechów – ok. godz. 14:35 kl. IV – VI.
4. Rożki – ok. godz. 15:00 kl. IV – VI.
5. Dąbie, Tokarówka, Adamówka – ok. godz. 15:20 gimnazjum + kl. VI.

W razie nieobecności p. Małysza jego kursy przejmuje p. Krzeszowski.

PLAN PRZYWOZÓW I ODWOZÓW UCZNIÓW W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI JEDNEGO Z KIEROWCÓW W FORMACIE PDF