Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - Młodzież Zapobiega Pożarom 2016

Eliminacje szkolne OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom 2016 odbędą się 11 lutego 2016 r. o godz. 8:10 w sali nr 1. Zostanie wyłonionych 5 osób, które będą uczestniczyć w eliminacjach gminnych. Eliminacje gminne odbędą się 3 marca 2016 r. o godz. 10:00 w sali GOKS. Spośród uczestników eliminacji gminnych zostanie wyłoniona jedna osoba, która reprezentować będzie naszą szkołę i gminę na eliminacjach powiatowych w Krasnymstawie 18 marca 2016.

Poniżej do pobrania materiały dla uczestników: