Plan lekcji

W II semestrze nieznacznie zmienił się plan lekcji. Prosimy o zapoznanie się z nowym rozkładem zajęć.

Uczniowie mają też dostęp do planu lekcji w dzienniku elektronicznym.

 

Plan lekcji na rok szkolny 2015/2016 obecnie obowiązujący