Eliminacje szkolne OTWP Młodzież zapobiega pożarom 2017

Eliminacje szkolne XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - Młodzież Zapobiega Pożarom 2017 odbędą się w ostatnim tygodniu lutego 2017 r. Szczegóły: dzień i godzina zastaną podane w późniejszym terminie. Zostanie wyłonionych 5 osób, które będą uczestniczyć w eliminacjach gminnych. Eliminacje gminne odbędą się 3 marca 2017 r. o godz. 10:00 w sali GOKS. Spośród uczestników eliminacji gminnych zostanie wyłoniona jedna osoba, która reprezentować będzie naszą szkołę i gminę na eliminacjach powiatowych w Krasnymstawie pod koniec marca.

Poniżej do pobrania materiały dla uczestników:Materiały dla uczestników.

Link do strony z pytaniami na szczeblu powiatowym z lat ubiegłych na stronie PSP w Krasnymstawie