Eliminacje gminne OTWP Młodzież Zapobiega Pożarom 2017

Dnia 3 marca 2017 r. o godz. 10:00 w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" edycja XL - 2017.
Nasza szkoła była reprezentowana przez pięć dziewcząt. Uczestnicy rozwiązywali test, z którego można było uzyskać 35 punktów. Dziewczęta uzyskały następujące lokaty i punkty:
I miejsce - Patrycja Kotyło - 35 punktów
II miejsce - Agnieszka Mirosław - 34 punkty (dogrywka)
III miejsce - Milena Chmura - 34 punkty (dogrywka)
IV miejsce - Diana Zdybel - 33 punkty
V miejsce - Magdalena Margol - 31 punktów
Uczestniczkom gratulujemy niesamowitej wiedzy z zakresu pożarnictwa i ochrony środowiska.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i gratulacje z rąk zastępcy wójta gminy Żółkiewka pana Wojciecha Kaczmarczyka i prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druha Mariana Kani.

Patrycja Kotyło po raz kolejny będzie reprezentować naszą szkołę i gminę w eliminacjach powiatowych w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie dnia 24 marca 2017 r.